SPONTANT MÅLERI

 

Bredvid mitt eget bildarbete har jag arbetat som bildpedagog i perioder.

SPONTANT MÅLERI

är en kursform som jag har utarbetat och praktiserat med från 80-talet.

Med den kursen vänder jag mig till en bred allmänhet idet jag betonar den naturliga medfödda kreativa förmågan till uttryck -

”Människan föds med en inneboende drift och förmåga till uttryck - varav bildspråket är en del. Så naturlig och medfödd är denna förmåga att den kan gälla som artbeskrivning:

MÄNNISKAN GÖR BILDER.

Jag talar inte om den minoritet av befolkningen som kallas konstnärer och som av inre nödvändighet har ”valt” att ge sina liv och sitt arbete åt konstnärlig gestaltning.

Men liksom man inte behöver vara författare för att skriva ett brev - behöver man inte heller vara bildkonstnär för att kunna uttrycka sig med en bild.

SPONTANT MÅLERI är en kursform som arbetar med att återknyta till denna gömda och glömda förmåga.”

 

Kursen syftar till att synliggöra:

1. DET PERSONLIGA   UTTRYCKET

Hur man formulerar sig genom bilden.

 

2. KOMMUNIKATION

Att genom bilden söka förmedla upplevelser, erfarenheter till andra.

Att ”avläsa” andras bilder - att höra andra ”avläsa” min bild.

Att samarbeta kring en bild.

 

3. BILDEN SOM REDSKAP

Att upptäcka bilden som ett redskap för att undersöka verkligheten - den yttre och den inre.

 

4. PERSONLIGHETSUTVECKLING

Att kunna möta sig själv på ett nytt sätt

Att kunna  utveckla fantasi, mod, känslighet, och självrespekt.

At lära känna andra människor  genom bilden.

Jag har praktiserat med SPONTANT MÅLERI  82-98 inom:

 

Studiefrämjandet , Göteborg

Forum för kvinnliga forskare, Göteborgs Universitet.

Kungälvs Folkhögskola

Kvinnohuset , Göteborg.

Kvinnofolkhögskolan, Göteborg

Konstskolan , Kristianstad ( Önnestads Folkhögskola + Folkuniversitetet)

Akademiet for Utämmet Kreativitet, Köbenhavn

Hotell Hildur, Everöd, Skåne -( Kurser i egen regi.)

 

Numera har jag upphört med att anordna kurser, men ett manus om SPONTANT MÅLERI är under arbete för senare utgivning.

Min avsikt är att människor skall kunna använda manuset som en handledning in i kursen.